دوشنبه 27 خرداد 1398
قالب وردپرس

جدیدترین اخبار

تهاجم زیستی چه بر سر بزرگترین انجیرستان دیم جهان آورده است؟

خبرهایی از این دست که فلان آفت یا بیماری خاص که سابقه‌ای در ایران نداشته ناگهان به جان مزارع یا باغات می‌افتد و داغی بر دل کشاورزان می‌گذارد؛ برای کارشناسان کشاورزی ایران طبیعی شده است. این اتفاقات زمانی برای کشور هزینه‌بارتر می‌شود که بدانیم مزارع آفت زده جزء مزیت‌های رقابتی …

ادامه نوشته »